Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami wolno żyjącymi z terenu Gminy Miasto Marki – kotami w 2020 roku

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej nad zwierzętami wolno żyjącymi z terenu Gminy Miasto Marki – kotami w 2020 roku.
I. Założenia ogólne
1. Każde zwierzę przyjęte do zakładu leczniczego musi mieć założoną kartę zdrowia, w której odnotowane są wszystkie wykonane zabiegi, podane leki itd.
2. Na życzenie opiekuna informacje te muszą być mu udostępnione (opiekunem jest osoba fizyczna posiadająca skierowanie, o którym mowa w par. 1 ust. 5 umowy).
- szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia jest opisany w rozdziale VI SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 12:00


» Location

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Marki 05-270
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Veterinary services

» Buyer data

Gmina Miasto Marki
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Marki 05-270
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in