Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądach Rejonowych Okręgu Świdnickiego.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych
w Sądach Rejonowych Okręgu Świdnickiego w lokalizacjach wskazanych w załączniku do umowy (załącznik nr 3 do umowy) obejmuje w szczególności:
1) Dostawę, instalację, konfigurację, wdrożenie oraz uruchomienie Systemu w salach rozpraw Sądu, w tym:
a. wykonanie oraz uzgodnienia (uzyskanie pisemnej akceptacji) z Użytkownikiem końcowym projektów
technicznych dla każdej sali rozpraw zgodnie z pkt. 5 Załącznika Nr 2 do Umowy - Opis przedmiotu
zamówienia;
b. dostawę, instalację i konfigurację urządzeń technicznych na potrzeby wdrożenia i uruchomienia
Systemu w salach rozpraw;
c. dostawę, instalację i konfigurację infrastruktury podpisu elektronicznego;
d. instalację i konfigurację Oprogramowania przekazanego przez Zamawiającego;
e. wdrożenie i produkcyjne uruchomienie Systemu;
f. przeszkolenie personelu technicznego Użytkownika końcowego zgodnie z pkt. 7 Załącznika Nr 2 do
Umowy;
g. wykonanie i aktualizacja dokumentacji Systemu zgodnie z pkt. 10 Załącznika Nr 2 do Umowy.
2) udzielenie gwarancji i rękojmi na prawidłowe działanie Systemu w lokalizacjach objętych wdrożeniem
Systemu na wskazany w ofercie okres i dalej również jako „Serwis gwarancyjny".
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ( OPZ) zawiera załącznik nr 2 do umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

Plac Grunwaldzki 14
Świdnica 58-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Audio equipment

» Buyer data

Sąd Okręgowy w Świdnicy
Plac Grunwaldzki 14
Świdnica 58-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in