Usługa wywozu odpadów komunalnych w Gminie Besko

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych w Gminie Besko, o kodach : 20 03 01, 15 01 06, 15 01 07, 20 02 01, 150101.
Przedmiot zamówienia obejmuje : zbiórkę i załadunek odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie gminy Besko, odczytanie kodu kreskowego bezpośrednio przy odbiorze worków z posesji, oraz ich transport do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów ul. Białobrzeska 108, 38-400 Krosno

Usługa będzie wykonywana w dni robocze w zależności od rodzaju odpadów odpowiednio:
- workach koloru czarnego odpady zmieszane i w workach koloru brązowego odpady
zielone i ulegające biodegradacji – raz na dwa tygodnie,
- workach koloru zielonego: odpady szkła - jeden raz w miesiącu,
- workach koloru żółtego odpady tworzywa sztucznego i metali oraz w workach koloru
niebieskiego opakowania z papieru i tektury - jeden raz w miesiącu.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Podkarpacka 5
Besko 38-524
Województwo: podkarpackie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Besko
ul. Podkarpacka 5
Besko 38-524
Województwo: podkarpackie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in