Dostawa zestawów komputerowych z monitorem LED, akcesoriów komputerowych oraz komputerów przenośnych (cześci 1-5)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych z monitorem LED, akcesoriów komputerowych oraz komputerów przenośnych (części 1-5).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagań związanych z realizacją zawiera: formularz ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ, specyfika asortymentowo - cenowa - Załącznik nr 1A do SIWZ, opis przedmiotu zamówienia - podzielony na części - Załącznik nr 1B do SIWZ, wzór umowy - Załącznik nr 4 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Indiry Gandhi 14
Warszawa 02-776
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Instytut Hematologii i Transfuzjologii
ul. Indiry Gandhi 14
Warszawa 02-776
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in