Odśnieżanie dróg gminnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usług polegających na odśnieżaniu dróg gminnych o nawierzchni gruntowej na terenie gminy Koronowo z podziałem na 6 rejonów-6 zadań. Drogi objęte zamówieniem oznaczone zostały na mapach stanowiących załącznik do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.10.2020 | 09:00


» Location

Al. Wolności 4
Koronowo 86-010
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o.o.
Al. Wolności 4
Koronowo 86-010
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in