Roboty drogowe związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg wojewódzkich powierzonych do utrzymania PZD Pszczyna.
Roboty polegają na wykonaniu:
a) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni,
b) remonty cząstkowe nawierzchni jezdni wykonywane przy użyciu rozściełacza mieszanek mineralno-bitumicznych
c) remonty cząstkowe nawierzchni chodników,
d) konserwacja i naprawy urządzeń odwodnienia dróg
e) naprawy poboczy,
f) naprawy barier energochłonnych oraz poręczy
g) wykonanie robót interwencyjnych i zabezpieczających
oraz inne roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowa Specyfikacja Techniczna stanowiąca Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Kosztorys ślepy stanowiący Formularz nr 2 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 09:00


» Location

ul. Sygietyńskiego 20
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
ul. Sygietyńskiego 20
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in