Dostawa sprzętu komputerowego dla placówek dziennej opieki i aktywizacji osób starszych oraz placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Skawina

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w zakresie: zestaw komputerowy przenośny typu notebook – 12 szt., zestaw komputerowy stacjonarny – 10 szt., urządzenie wielofunkcyjne – 6 szt.
Szczegółowy zakres dostawy oraz opis parametrów sprzętu przedstawia opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do Specyfikacji.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

Rynek 1
Skawina 32-050
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie
Rynek 1
Skawina 32-050
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in