Przebudowa / modernizacja/ dróg gminnych.

» Notice description

Nazwa zadania:
Przebudowa / modernizacja/ dróg gminnych.
Zadanie nr 6.
Przebudowa drogi gminnej nr 108000L w m. Podgórz od km 0+010,00 do km 0+491,00 oraz drogi gminnej nr 128018L w m. Podgórz od km 0+009,00 do km 0+215,00.
Zakres prac obejmuje:
1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe
2. Roboty ziemne
3. Podbudowy
4. Nawierzchnie
5. Elementy ulic
6. Roboty wykończeniowe
7. Oznakowanie

2. Szczegółowy zakres zamówienia określa: dokumentacja do zgłoszenia robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar robót / jako materiał pomocniczy/ - stanowiące załączniki do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 13:30


» Location

Wilków 62A
Wilków 24-313
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Wilków
Wilków 62A
Wilków 24-313
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in