Dostawa i instalacja centrali DSO (Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego) w budynku przy ul. Boduena 3/5 w Warszawie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
1) Dostawa i instalacja nowoczesnej centrali Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego, który będzie funkcjonował w budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 w Warszawie.
2) Świadczenie usługi 24 miesięcznego gwarancyjnego wsparcia technicznego producenta.
3) Przeprowadzenie szkolenia dla min. 20 osób obsługujących system.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
Warszawa 00-011
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Naczelny Sąd Administracyjny
ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5
Warszawa 00-011
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in