Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonów Letnich w Ośrodku Inflancka w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2” (kod zadania C/OM/VIII/P1/20B).” przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie Pawilonów Letnich w ośrodku Inflancka w ramach zadania inwestycyjnego
pn.: „Modernizacja Ośrodka Inflancka - część 2” (kod zadania C/OM/VIII/P1/20B).” przy ul. Inflanckiej 8 w Warszawie.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz dokumentacją projektową, stanowiącą załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pracowników wykonujących przedmiot zamówienia w trakcie realizacji zamówienia, z wyłączeniem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 09:00


» Location

Rozbrat 26
Warszawa 00-429
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Jednostka Budżetowa
Rozbrat 26
Warszawa 00-429
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in