DOSTAWA LEKKIEGO SAMOCHODU SPECJALNEGO RATOWNICZO ROZPOZNAWCZEGO DO PRZEWOZU RATOWNIKÓW DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W STRÓŻY

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego lekkiego dla jednostki OSP w Stróży. Zamawiający wymaga dostawy lekkiego samochodu specjalnego ratowniczo rozpoznawczego do przewozu ratowników typu bus, przystosowanego do przewozu dziewięciu osób. Dostarczany pojazd ma być fabrycznie nowy, nieużywany, nieuszkodzony, nieobciążony prawami osób trzecich. Minimalny rok produkcji samochodu to 2020. Dostarczany pojazd ma spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawnych w zakresie jego parametrów technicznych i oznaczenia. Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze, akustyczne i świetlne pojazdu uprzywilejowanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1b do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 11:00


» Location

Dobra 233
Dobra 34-642
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Wójt Gminy Dobra
Dobra 233
Dobra 34-642
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in