Dostawa materiałów i części zamiennych do systemu MAV.

» Notice description

Przedmiotem Zamówienia jest dostawa materiałów i części zamiennych do systemu MAV. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP i będącej jej integralną częścią.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Telecommunications infrastructure

» Buyer data

Metro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5
Warszawa 02-798
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in