Dostawa wyrobów medycznych z podziałem na 4 zadania.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie Nr 1 - dostawa igieł Hubera z drenem,
Zadanie Nr 2 – dostawa czujników neonatologicznych,
Zadanie Nr 3 – dostawa akcesoriów do respiratorów Bellavista, Stephan i kardiomonitorów Comen,
Zadanie Nr 4 – dostawa wyrobów i płynów do dializ nerkowych oraz cewników.
1.1 Specyfikację asortymentowo-ilościowo-cenową z parametrami techniczno-użytkowymi zamawianych wyrobów i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają dokładnie Załączniki od Nr 2/1 do 2/4 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 09:30


» Location

ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera
ul. Św. Józefa 53-59
Toruń 87-100
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in