Dostawa kompaktora wraz z transportem do ZUO Promnik

» Notice description

Przedmiotem zamówienia
Przedmiot zamówienia jest dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów po odbudowie całkowitej wraz z transportem do ZUO Promnik.
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Dane ogólne
1 Kompaktor do zagęszczania odpadów produkowany seryjnie
2 Maszyna wyprodukowana nie wcześniej niż w 2007 roku i po odbudowie całkowitej przeprowadzonej nie wcześniej niż w 2019 roku. Maszyna po odbudowie z przebiegiem 0 mth lub niewielkim wynikającym z technologii odbudowy lub magazynowania kompaktora. Oferowana maszyna nie może być prototypem, ani produkowaną wyłącznie na zamówienia indywidualne, tj. konstrukcja maszyny dedykowana do pracy na składowiskach odpadów.
3 Rok odbudowy całkowitej 2019 lub 2020
4 Wymiary i masa pojazdu:
Szerokość lemiesza minimum 3,7 m.
Średnica zewnętrzna kół/walcy ugniatających minimum 1,6 m; koła/walce okołkowane
Masa kompaktora gotowego do pracy: 35000 – 40000 kg (z osprzętem)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 09:00


» Location

Promnik, ul. Św. Tekli 62
Strawczyn 26-067
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Category assortment

  • Construction machinery and parts

» Buyer data

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku
Promnik, ul. Św. Tekli 62
Strawczyn 26-067
Województwo: świętokrzyskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in