Uszczelnienie wygrodzenia siatką ogrodzeniową węzłów drogowych drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta od km 312+700 do km 336+659) z podziałem na osiem odcinków o łącznej długości 2,0 km

» Notice description

Zamówienie obejmuje uszczelnienie wygrodzenia z siatki ogrodzeniowej węzłów drogowych drogi ekspresowej S6 (Obwodnica Trójmiasta) w zakresie określonym w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 09:00


» Location

ul. Subisława 5
Gdańsk 80-354
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
Gdańsk 80-354
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in