Zakup i dostawa ambulansu ratunkowego typu C wramach leasingu operacyjnego z opcja wykupu

» Notice description

Dostawa w ramach leasingu operacyjnego na okres 48 miesięcy jednego fabrycznie nowego / używanego ambulansu wyprodukowanego nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia ogłoszenia postępowania z prawem opcji wykupu. Wykonawca dostarczy na własny koszt i własnym staraniem ambulans w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. do siedziby Zamawiającego Karetki Sztumskie ul. Reja 12 , 82-400 Sztum

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.10.2020 | 12:00


» Location

Reja 12
Sztum 82-400
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Leasing

» Buyer data

Karetki Sztumskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Reja 12
Sztum 82-400
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in