remont drogi powiatowej nr 2543D - ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim o dł. 0,575 (km 0+000- 0+575)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, polegających na remoncie drogi powiatowej nr 2543D ul. Wojska Polskiego w Gryfowie Śląskim na dł. 0,575 km (km 0+000 – 0+575).
Przedmiot zamówienia opisany jest w Części IV specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 08:45


» Location

ul. Szpitalna 4
Lwówek Śląski 59-600
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
Lwówek Śląski 59-600
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in