Zakup ambulansu typu C zgodny z PN:EN 1789 lub równoważną

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ambulansu typu „C” spełniającego normę PN-EN-1789 lub równoważną z wyposażeniem medycznym. Szczegółowy opis techniczny ambulansu typu „C” zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszej SIWZ. Dofinansowanie w ramach projektu „Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid 19 oraz innych chorób zakaźnych przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach”. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp tj. wyrażonej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

Mickiewicza 11
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ W Suwałkach
Mickiewicza 11
Suwałki 16-400
Województwo: podlaskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in