Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny samochodów służbowych użytkowanych przez jednostki organizacyjne Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów okresowych, bieżących napraw, ustawiania geometrii kół pojazdów służbowych będących w użytkowaniu RegionalnegoZarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach PGW Wody Polskie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowe zasady wynagrodzenia oraz oraz warunki realizacji Zamówienia zostały zawarte we Wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 10:00


» Location

Żelazna 59 A
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and repair of vehicles, boats and planes

» Buyer data

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
Żelazna 59 A
Warszawa 00-848
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in