Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do obsługi SZD dla jednostek organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej w Lublinie położonych na terenie województwa lubelskiego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu do obsługi SZD, przeznaczonego dla jednostek organizacyjnych Izby Administracji Skarbowej położonych na terenie województwa lubelskiego, łącznie z jego transportem, rozładunkiem i wniesieniem do miejsc ich dostawy zlokalizowanych w jednostkach zamawiającego, na koszt wykonawcy.
2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 niżej wymienione części:
1) CZĘŚĆ nr 1 – CZYTNIKI KODÓW KRESKOWYCH – dostawa w łącznej ilości 39 szt.
2) CZĘŚĆ nr 2 – SKANERY DOKUMENTÓW – dostawa w łącznej ilości 70 szt.
3) CZĘŚĆ nr 3 – DRUKARKI KODÓW KRESKOWYCH – dostawa w łącznej ilości 54 sztuk
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (minimalne parametry techniczne, ilości) dotyczący poszczególnych rodzajów sprzętu do obsługi SZD dostarczanego w ramach części nr 1, części nr 2, części nr 3 wraz z warunkami jego dostawy zawarty jest odpowiednio: w załączniku nr 1 do wzoru umowy – opis przedmiotu zamówienia, załączniku nr 2 do wzoru umowy – adresy miejsc dostawy sprzętu wraz z wykazem ilościowym oraz w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy.
4. Wykaz jednostek Zamawiającego i adresy miejsc dostawy poszczególnych rodzajów sprzętu do obsługi SZD wraz z wykazem ilościowym ww. sprzętu przewidzianego dla jednostek Zamawiającego do realizacji w ramach części nr 1, części nr 2, części nr 3 stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 11:00


» Location

T. Szeligowskiego 24
Lublin 20-883
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
T. Szeligowskiego 24
Lublin 20-883
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in