Warsztaty w ramach programu „Menadżer Start-upu”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa polegająca na przeprowadzeniu 3 edycji programu pn. „Warsztaty w ramach programu „Menadżer Start-upu”.
2. Czas trwania jednej edycji programu wynosi 138 godz., a na każdą edycję składa się 5 modułów:
1) moduł I: „Od pomysłu do projektu biznesowego” – 27 godz.
2) moduł II: „Zwinne zarządzanie projektami” – 42 godz.
3) moduł III: „Marketing i sprzedaż” – 24 godz.
4) moduł IV: „Ekosystem start-upów” – 33 godz.
5) moduł V: „Perfect Investor Pitch” – 12 godz.
3. W każdej edycji programu „Menadżer Start-upu” weźmie udział co najwyżej 12 osób (36 osób w ramach 3 edycji).
4. Poszczególne edycje programu zostaną zrealizowane w następujących terminach:
1) edycja 1: listopad 2020 r. – luty 2021 r.
2) edycja 2: czerwiec – wrzesień 2021 r.
3) edycja 3: listopad 2021 r. – marzec 2022 r.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Rektorska 4
Warszawa 00-614
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Training

» Buyer data

Politechnika Warszawska - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW
ul. Rektorska 4
Warszawa 00-614
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in