Prace adaptacyjne w postaci wykonania podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami do pracowni diagnostyki w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są prace adaptacyjne w postaci wykonania podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami do pracowni diagnostyki w Zespole Szkół Samochodowych w Nowym Sączu ul. Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz na potrzeby realizacji projektu „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”. Podjazd powinien składać się z dwóch szyn metalowych, z blachy ryflowanej, szorstkiej lub karbowanej, o grubości min. 4 mm, z bocznymi krawędziami o wysokości 70 mm. Minimalna szerokość w świetle przejazdu powinna wynosić 1200 mm. Wzdłuż podjazdu obustronne poręcze.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 08:00


» Location

Wyspiańskiego 13
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Miasto Nowy Sącz - Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości
Wyspiańskiego 13
Nowy Sącz 33-300
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in