Dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego dla Akademii Morskiej w Szczecinie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż wraz z dostawą sprzętu komputerowego i peryferyjnego
dla Akademii Morskiej w Szczecinie.
2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a do SIWZ oraz załącznik A-C.

3. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy (znaki towarowe), mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.
4. Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

5. Zamawiający wymaga, aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych
i prawnych, dobrej jakości, dopuszczony do obrotu, zapakowany w oryginalne opakowanie dla danego produktu, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt, określający jego parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe. Na przedmiocie umowy, jak również na opakowaniu musi znajdować się znak firmowy i określenie pochodzenia (producenta).

6. Nomenklatura wg CPV
30213000-5 Komputery osobiste
30231300-0 Monitory ekranowe
30232000-4 Sprzęt peryferyjny
48620000-0 Systemy operacyjne

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 09:45


» Location

Wały Chrobrego 1-2
Szczecin 70-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Akademia Morska w Szczecinie
Wały Chrobrego 1-2
Szczecin 70-500
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.