ukcesywna dostawa odczynników od 1.1.2021 do 30.9.2022 w ramach projektu pt. „Multicentryczna międzynarodowa platforma naukowa kluczem do efektywnego prowadzenia badań", nr PPI/APM/2019/1/00044/U/00001, finansowanego ze środków NAWA z podziałem na pięć (5) części: — część I – odczynniki do badań molekularnych, — część II – odczynniki do oznaczania stresu oksydacyjnego, — część III – odczynniki do ekstrakcji, — część IV – odczynniki biochemiczne, — część V – leki cytotoksyczne.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa odczynników od 1.1.2021 do 30.9.2022 w ramach projektu pt. „Multicentryczna międzynarodowa platforma naukowa kluczem do efektywnego prowadzenia badań", nr PPI/APM/2019/1/00044/U/00001, finansowanego ze środków NAWA z podziałem na pięć (5) części:

— część I – odczynniki do badań molekularnych,

— część II – odczynniki do oznaczania stresu oksydacyjnego,

— część III – odczynniki do ekstrakcji,

— część IV – odczynniki biochemiczne,

— część V – leki cytotoksyczne.

2. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy stanowiący zał nr 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 do SIWZ dla części 1, 2, 3, 4 i 5.

3. Zamawiający,zgodnie z art. 29 ust. 3 Pzp, dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych o parametrach i właściwościach nie gorszych niż wyspecyfikowane przez Zamawiającego.

4. Szczegółowy opis równoważności opisany jest w rozdziale 3 SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.11.2020 | 10:00


» Location

ul. C.K. Norwida 25
Wrocław 50-375
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25
Wrocław 50-375
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Health care, medical equipment and services, veterinary medicine category published on OnePlace in last 10 days.