Wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjno-promocyjnych opatrzonych logo Polski Atom i adresem strony internetowej: www.polskiatom.gov.pl

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych opatrzonych logo Polski Atom i adresem strony internetowej: www.polskiatom.gov.pl, których szczegółowy opis został zawarty w Załączniku nr 1, który stanowi wzór umowy wraz z załącznikami.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 12:00


» Location

00-922 Warszawa


» Category assortment

  • Recording and presentation equipment, its maintenance and repair

» Buyer data

Ministerstwo Klimatu
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in