Back

Dostawa wyposażenia i oprogramowania do pracowni dydaktycznych dla Powiatu Malborskiego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem oraz uruchomieniem (w zależności od Części) oprogramowania i wyposażenia pracowni do celów edukacyjnych i dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Malborku, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku.
Projekt pn. „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim poprzez przeprowadzenie robót budowlanych i zakup wyposażenia w ramach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4 Kształcenie zawodowe, Działania 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 osobnych Części.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.10.2020 | 12:00


» Location

82-200 Malbork


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Powiat Malborski - Starostwo Powiatowe w Malborku
Plac Słowiański 17
82-200 Malbork
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in