Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych dla IUNG-PIB w Puławach

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych dla potrzeb IUNG-PIB w Puławach, spełniających warunki określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., Nr 14448 poz. 1137 z póżn. zm.);
w podziale na 2 części zamówienia:
1) Część 1: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu SUV - samochód osobowy, przeznaczony do przewozu 5 osób (łącznie z kierowcą).
2) Część 2: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu MINIVAN - samochód osobowy, przeznaczony do przewozu 7 osób (łącznie z kierowcą).
2. Oferowane pojazdy musza być fabrycznie nowe, rok produkcji nie wcześniej niż 2020 .
3. Szczegółowe wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia, m. in. Parametry, wyposażenie, gwarancja i serwis zostały określone w załączniku numer 2 do zaproszenia - (zestawienie parametrów techniczno-użytkowych)

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

23.10.2020 | 09:00


» Location

24-100 Puławy


» Category assortment

  • Vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Czartoryskich 8
24-100 Puławy
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in