Remont dróg gminnych: 1. Remont drogi gminnej Sobczakówka nr 2548133, nr dz. ewid. 2384 w miejscowości Podłopień w km 0+000 - 0+ 500, 2. Remont drogi gminnej Podłopień Zagonie nr 340661K, nr dz. ewid. 3804, 3805 w miejscowości Podłopień w km 0+000 - 0+ 450

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Tymbark.
Na przedmiot zamówienia składają się dwie części:
a. CZĘŚĆ 1: „Remont drogi gminnej Sobczakówka nr 2548133, nr dz. ewid. 2384 w miejscowości Podłopień w km 0+000 - 0+ 500”. Ogólny zakres robót: roboty rozbiórkowe, elementy odwodnienia, podbudowy i nawierzchnie.
b.CZĘŚĆ 2: „Remont drogi gminnej Podłopień Zagonie nr 340661K, nr dz. ewid. 3804, 3805 w miejscowości Podłopień w km 0+000 - 0+ 450". Ogólny zakres robót: Roboty rozbiórkowe, studnia wpadowa i przepust pod droga, roboty montażowe, podbudowy i nawierzchnie
Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych zamówieniem (Część I, II) określają pomocnicze przedmiary robót oraz STWiORB.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 10:00


» Location

Rynek 49
Tymbark 34-650
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Urząd Gminy w Tymbarku
Rynek 49
Tymbark 34-650
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in