Modernizacja klatek schodowych D i E w gmachu głównym Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Modernizacja klatek schodowych D i E w gmachu głównym Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w załączniku nr 1 do specyfikacji. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do specyfikacji, składa się: Załącznik 1.1. - dokumentacja fotograficzna i rzut; Załącznik 1.2. – przedmiar, kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy. Zakres robót: obejmuje m. in. następujące prace: murowanie bruzd pionowych w ścianach, malowanie, szpachlowanie ścian i sufitów, oczyszczanie i malowanie stolarki drzwiowej, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana klamek z szyldami.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Św. Marcin 80/82
Poznań
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Centrum Kultury Zamek
ul. Św. Marcin 80/82
Poznań
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in