Usługa ochrony osób i mienia w budynku Teatru we Wrocławiu przy ul. Rzeźniczej 12 i obsługi systemu monitoringu budynku bazy teatralnej we Wrocławiu przy ul. Kobierzyckiej 20d w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r. (24 miesiące).

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia w budynku Teatru we Wrocławiu przy ul. Rzeźniczej 12 i obsługi systemu monitoringu budynku bazy teatralnej we Wrocławiu przy ul. Kobierzyckiej 20d w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r. (24 miesiące).
2. Szczegółowy zakres obowiązków zawiera wzór umowy wraz z załącznikiem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.
3. Wykonawca zaleca przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej budynku Teatru i budynku bazy teatralnej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Rzeźnicza 12
Wrocław 50-132
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Security

» Buyer data

Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego
ul. Rzeźnicza 12
Wrocław 50-132
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in