Przebudowa ulicy Polnej w Bralinie

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: 1) remont nawierzchni jezdni o długości ok. 181 m i szerokości 3,50 ÷ 4,50 m – nawierzchnia z kostki betonowej, brukowej o powierzchni ok. 690 m2, ściek z kostki betonowej o powierzchni ok. 55 m2, krawężniki najazdowe o dł. ok. 370 m, podbudowa, 2) remont nawierzchni jezdni o długości ok. 42 m i szerokości 2,50 m – nawierzchnia z kamienia polnego o powierzchni ok. 103 m2, ściek z kostki betonowej o powierzchni ok. 4 m2, krawężniki najazdowe o dł. ok. 89 m, podbudowa, 3) remont nawierzchni jezdni o długości ok. 48 m i szerokości 5,50 m – nawierzchnia z betonu asfaltowego o powierzchni ok. 251 m2, ściek z kostki betonowej o powierzchni ok. 7 m2, krawężniki najazdowe o dł. ok. 69 m, podbudowa, 4) budowę kanału deszczowego z rur PVC-U o długości ok. 181 m o średnicy 250 mm (średnie zagłębienie 2,25 m) wraz ze studniami rewizyjnymi żelbetowymi, wpustami deszczowymi wraz z przykanalikami. 5) budowę linii oświetlenia ulicznego, w tym: - linii kablowej YAKXS 4x25mm2 o dł. ok. 200 m, - opraw ulicznych LED w ilości 6 szt., - słupów aluminiowych w ilości 5 szt.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.10.2020 | 11:00


» Location

Rynek 3
Bralin 63-640
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Bralin
Rynek 3
Bralin 63-640
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in