Dostawa i montaż specjalistycznego wyposażenia magazynowego – automatyczny regał magazynowy na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż specjalistycznego wyposażenia magazynowego – automatyczny regał magazynowy na potrzeby 17 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Koszalinie.
2. Oznaczenie CPV przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
45.22.38.00-4.
3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego zawierający: nazwę, cechy, przeznaczenie przedmiotu zamówienia, a także ilości zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ –Opis przedmiotu zamówienia.
4. Istotne wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia:
5. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać określonym przez Zamawiającego parametrom technicznym i jakościowym wskazanym w Formularzu ofertowym - stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
1) Przedmiot umowy ma być nowy, nie noszący śladów jakiegokolwiek użytkowania, posiadający zabezpieczenia zastosowane przez producenta oraz wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych.
2) Poddozorowe elementy regału (jeżeli takie są) mają posiadać świadectwa uwierzytelnienia wystawione przez dozór techniczny.
3) Dokumentacja techniczna ma być w języku polskim na płycie CD. Dodatkowo 1 kpl dokumentacji ma być dostarczony do Użytkownika w wersji książkowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

4 Marca 3
Koszalin 75-901
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

17 Wojskowy Oddział Gospodarczy
4 Marca 3
Koszalin 75-901
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in