Wykonanie analizy spalin z kominów palenisk domowych za pomocą bezzałogowego systemu latającego – drona

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu analizy spalin z kominów palenisk domowych za pomocą bezzałogowego systemu latającego – drona.
1. W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do wykonania analizy spalin z kominów palenisk domowych za pomocą bezzałogowego systemu latającego – drona w trakcie wybranych przez zamawiającego dni pomiarowych, w terminach uzgodnionych w zamawiającym oraz przekazania zamawiającemu wyników pomiarów.
2. Pojedyncza seria pomiarowa obejmuje lot dronem trwający minimum 2 godziny i pobieranie prób spalin ze wskazanych nieruchomości.
3. Zamawiający w ramach niniejszego zamówienia przewiduje wykonanie 10 serii pomiarowych.
- szcegółowy zakres prac jest opisany w rozdziale VI SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.10.2020 | 14:00


» Location

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Marki 05-270
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Special-purpose vehicles, trailers, boats and planes

» Buyer data

Gmina Miasto Marki
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
Marki 05-270
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in