Dostawa kamizelek kamuflowanych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamizelek kuloodpornych kamuflowanych w ilości 30 sztuk.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 09:00


» Location

ul. Wojciecha Oczki 1
Warszawa 02-007
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Working clothes and footwear, protective clothing

» Buyer data

Służba Kontrwywiadu Wojskowego
ul. Wojciecha Oczki 1
Warszawa 02-007
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in