Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Krzepice i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Szczegółowy wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Zakup będzie się odbywać na postawie umowy sprzedaży z Wykonawcą. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnej umowy zawartej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (Tauron Dystrybucja S.A.). Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energią elektryczną - 50. Całkowita moc umowna 605,2 kW. Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy 662,3 MWh. Informacja o umowach obecnie obowiązujących Zamawiającego - rozdzielone. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Częstochowska 13
Krzepice 42-160
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Gmina Krzepice
ul. Częstochowska 13
Krzepice 42-160
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in