„Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce - IV etap”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” 15 w Ostrołęce – IV etap”. Etap IV obejmuje elewacje: elewacja 4 Południowo-Wschodnia budynek B oraz roboty towarzyszące.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Części III SIWZ, którą stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.11.2020 | 10:00


» Location

ul. Berka Joselewicza 1
Ostrołęka 07-410
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.
ul. Berka Joselewicza 1
Ostrołęka 07-410
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in