Całodobowe świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym oraz świadczenie usług związanych z bieżącą obsługą i konserwacją obiektu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Barcinie.

» Notice description

Całodobowe świadczenie usług kierowcy w transporcie sanitarnym oraz świadczenie usług związanych z bieżącą obsługą i konserwacją obiektu dla Samodzielnego Publicznego Zakła-du Opieki Zdrowotnej w Barcinie.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 14:30


» Location

Mogileńska 5
Barcin 88-190
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Passenger transport services

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Barcinie
Mogileńska 5
Barcin 88-190
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in