Dostawa autoklawu dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa autoklawu dla Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie”
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę do Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie dostawę autoklawu.
3. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
33191110-9 Autoklawy
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Doświadczalna 4
Lublin 20-290
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie
ul. Doświadczalna 4
Lublin 20-290
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Health care, medical equipment and services, veterinary medicine category published on OnePlace in last 10 days.