Odtworzenie odwodnień przy drogach gminnych na terenie Gminy Zebrzydowice - etap III

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odcinkowych odtworzeń odwodnienia przy drogach gminnych:
a. ul. Kochanowskiego boczna w Zebrzydowicach: ciek
b. ul. Botaniczna w Kończycach Małych: przepust
c. ul. Dębowa boczna w Marklowicach Górnych: ciek + rów
d. ul. Miodowa w Kończycach Małych: przepust + rów
e. ul. Ogrodnicza w Kaczycach: przepust + rów
f. ul. Słowicza boczna w Zebrzydowicach: rów
g. ul. Szkolna w Marklowicach Górnych: studnia rewizyjna
h. ul. Ustronna w Marklowicach Górnych: rów

Zakres zadania obejmuje odtworzenie odcinkowo przydrożnych rowów otwartych, ścinkę zawyżonych poboczy, wymiana niedrożnych kanałów i przepustów, odtworzenie umocnienia betonowymi płytami ażurowymi, odtworzenie nawierzchni asfaltowej jezdni.
Szczegółowy zakres poszczególnych zadań ujęto w przedmiarach robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.10.2020 | 09:30


» Location

ul. ks. A. Janusza 6
Zebrzydowice 43-410
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Zebrzydowice
ul. ks. A. Janusza 6
Zebrzydowice 43-410
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in