Usługa szkolenia osób bezrobotnych w zakresie: "Szwaczka"

» Notice description

Szkoleniem będzie objęta grupa do 60 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu, kierowanych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem. Szkolenie odbywać się będzie w formie kursu obejmującego 200 godzin zajęć szkoleniowych (zajęcia teoretyczne 40 godzin i zajęcia praktyczne 160 godzin) – jedna godzina zajęć = 60 min (godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut, gdyż długość przerw może być ustalana w sposób elastyczny). Zamawiający zastrzega sobie prawo skierowania mniejszej liczby osób.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 08:30


» Location

ul. Parkowa 22
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Training

» Buyer data

Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu
ul. Parkowa 22
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in