Świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg powiatowych w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022 - Przetarg 2

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa zwalczania śliskości i odśnieżanie dróg powiatowych w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022.
1. Zwalczanie śliskości
Urszulin - Hańsk (1624L) - Hańsk - Dubeczno (1721L) - Luta - Szczęśniki (1712L) - Lubowierz - Wytyczno - Wólka Wytycka (1627L) - Urszulin (1714L) - Wola Wereszczyńska - Łomnica (1624L) -Zawadówka (1715L) - Urszulin - Sumin (1716L) . (1714L) - Urszulin - Wereszczyn - Wielkopole (1717L) - Urszulin.
2. Odśnieżanie
Urszulin - Hańsk (1624L) - Wojciechów (1719L) - Hańsk - Dubeczno (1721L) - Luta - Szczęśniki (1712L) - Lubowierz - Wytyczno - Wólka Wytycka (1627L) - Wytyczno - Szczęśniki - Luta (1627L) - Dubeczno - Hańsk - (1721L) - Urszulin - Wola Wereszczyńska - Lipniak (1624L) - Łomnica (1626L) - Zawadówka (1715L) - Urszulin - Załucze (1716L) - Urszulin - Wereszczyn - Borysik (1717L) Wereszczyn - skrzyż., Wólka Tarnowska - (1718L) - Wereszczyn - Sęków (1718L) - Wereszczyn - Urszulin - Sumin - Grabniak (1716L) - Urszulin

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.10.2020 | 10:30


» Location

ul. Lubelska 60
Włodawa 22-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Lubelska 60
Włodawa 22-200
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in