Przebudowa drogi powiatowej nr 2028D polegająca na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim

» Notice description

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2028D polegający na budowie chodnika w Rogowie Sobóckim”, realizowany w ramach programu „Bezpieczna Droga”
Konstrukcje nawierzchni:
Chodnika:
● Kostka betonowa, brukowa gr. 8 cm - szara
● Podsypka cementowo-piaskowa (proporcje 1:4) gr. 3 cm
● Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5mm o gr. 15 cm
● Warstwa mrozoochronna z piasku o śr. gr. 10 cm

Zjazdów:
● Kostka betonowa, brukowa gr. 8 cm - grafitowa
● Podsypka cementowo-piaskowa (proporcje 1:4) gr. 3 cm
● Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5mm o gr. 20 cm
● Warstwa ulepszonego podłoża piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm

Zjazdów wzmocnionych:
● Kostka betonowa, brukowa gr. 8 cm - grafitowa
● Podsypka cementowo-piaskowa (proporcje 1:4) gr. 3 cm
● Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5mm o gr. 20 cm
● Warstwa ulepszonego podłoża piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Poszerzenie jezdni/odbudowa nawierzchni przy wpustach:
● Kostka kamienna brukowa 11/9
● Podsypka cementowo-piaskowa (proporcje 1:4) gr.5 cm
● Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5mm o gr. 20 cm
● Warstwa mrozoochronna piasek stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Przebrukowania istniejącej nawierzchni jezdni w miejscach zapadniętych:
● Kostka kamienna brukowa 11/9
● Podsypka cementowo-piaskowa (proporcje 1:4) gr.5 cm
● Istniejąca podbudowa

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.10.2020 | 10:00


» Location

Rynek 1
Sobótka 55-050
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Sobótka
Rynek 1
Sobótka 55-050
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in