Rozbudowa drogi gminnej 580277 K w Wiśniczu Małym polegająca na budowie ścieżki rowerowej w km 0+040 - 0+077

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi gminnej nr 580277 K w km 0+040 - 0+077 w miejscowości Wiśnicz Mały na długości 37 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót – stanowiące załączniki do SIWZ. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. Jeżeli dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych lub przedmiar robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Rynek 38
Nowy Wiśnicz 32-720
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other construction and renovation works

» Buyer data

Gmina Nowy Wiśnicz
ul. Rynek 38
Nowy Wiśnicz 32-720
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in