Wykonanie prac remontowych zewnętrznych sieci sanitarnych na terenie Kortowa I Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie prac remontowych zewnętrznych sieci sanitarnych na terenie Kortowa I Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w:
a) dokumencie ,,Opis przedmiotu zamówienia” - załącznik nr 1 do SIWZ.
b) mapach – załącznik nr 10 i 11 do SIWZ.
3. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2
Olsztyn 10-719
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in