Wykonanie nowych łazienek + w.c. w lokalach mieszkalnych – paczka nr 2

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nowych łazienek + w.c. w lokalach mieszkalnych – paczka nr 2.
Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), a także dokumentacja techniczna – będąca załącznikiem do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

20.10.2020 | 10:00


» Location

Bałtycka 8
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Komunalny "PGM"
Bałtycka 8
Chorzów 41-500
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in