Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2020/2021

» Notice description

Zamówienie podzielone jest na 29 zadań i obejmuje:
1) podstawienie nośników samochodowych do piaskarek w celu realizacji zadań nr 1 – 6 z rozpoczęciem pracy z siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu przy ul. Paderewskiego 233 o parametrach:
a) ilość osi – maksymalnie 3 (wyklucza się pojazdy 3-osiowe z osią podwieszaną)
b) ładowność
- min. 8 t w przypadku zadań 1-5 oraz
- min. 10 t w przypadku zadania nr 6
c) moc silnika min. 140 kW
d) odległość od końca kabiny do czoła piaskarki (po zamontowaniu) nie może przekraczać 1,5 m
e) piaskarka powinna być zamocowana na skrzyni (wyklucza się mocowanie na ramie samochodu)
2) odśnieżanie ciągnikami z pługiem, ładowarkami, koparko-ładowarkami, równiarką,
3) zwalczanie śliskości zimowej piaskarko-solarką ciągnioną o ładowności do 3 ton
4) załadunek mieszanki piasku z solą na piaskarki na składowisku PZD w Grudziądzu,
5) składowanie i załadunek mieszanki piasku z solą na piaskarki na składowisku w Linowie).
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na zadania:
Zadanie nr 1 - zwalczanie śliskości zimowej piaskarką i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego),
Zadanie nr 2 - zwalczanie śliskości zimowej piaskarką i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego),
Zadanie nr 3 - zwalczanie śliskości zimowej piaskarką i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego),
Zadanie nr 4 - zwalczanie śliskości zimowej piaskarką i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego)
Zadanie nr 5 - zwalczanie śliskości zimowej piaskarką o pojemności 4,5 m3 i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego),
Zadanie nr 6 - zwalczanie śliskości zimowej piaskarką o pojemności 5 m3 i odśnieżanie pługiem lekkim zamontowanymi na nośniku samochodowym, dróg powiatowych w rejonie określonym przez Zamawiającego (osprzęt Zamawiającego)
Zadanie nr 7 - załadunek mieszanki piasku i soli na piaskarki, ładowarkami kołowymi o wysięgu h min. - 2,5 m na składowisku PZD w Grudziądzu,
Zadanie nr 8 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Łasin;
Zadanie nr 9 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Świecie nad Osą;
Zadanie nr 10 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Gruta i Rogóźno;
Zadanie nr 11 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Radzyń Chełmiński;
Zadanie nr 12 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 160 kW typu Fadroma lub równoważną dróg powiatowych w gminie Gruta i Grudziądz,
Zadanie nr 13 - odśnieżanie równiarką o mocy min. 170kW dróg powiatowych wskazanych przez Zamawiającego;
Zadanie nr 14 - odśnieżanie ładowarką o mocy min. 90 kW dróg powiatowych wskazanych przez Zamawiającego;
Zadanie nr 15 - odśnieżanie dróg powiatowych w gminie Rogóźno i Gruta ciągnikiem o mocy min. 55 kW z zamontowanym pługiem lekkim;
Zadanie nr 16 - odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem (o szerokości min. 2,9m) dróg pow. w gminie Łasin;
Zadanie nr 17 - odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem (o szerokości min. 2,9 m) dróg pow. w gminie Świecie n.Osą;
Zadanie nr 18 - odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem (o szerokości min. 2,9 m) dróg pow. w gminie Gruta;
Zadanie nr 19 - odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem (o szerokości min. 2,9 m) dróg pow. w gminie Radzyń Chełm.;
Zadanie nr 20 - odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem (o szerokości min. 2,9 m) dróg pow. w gminie Rogóźno;
Zadanie nr 21 - odśnieżanie ciągnikiem o mocy min. 90 kW z pługiem (o szerokości min. 2,9 m) dróg pow. w gminie Grudziądz;
Zadanie nr 22 - odśnieżanie koparko-ładowarką o mocy min. 70 kW dróg pow. w gminie Gruta, Świecie n.Osą
Zadanie nr 23 - odśnieżanie koparko-ładowarką o mocy min. 70 kW dróg pow. w gminie Grudziądz i Rogóźno
Zadanie nr 24 - odśnieżanie koparko-ładowarką o mocy min. 70 kW dróg pow. w gminie Radzyń Chełm. i Gruta
Zadanie nr 25 - odśnieżanie koparko-ładowarką o mocy min. 70 kW dróg pow. w gminie Łasin, Świecie nad Osą i Rogóźno
Zadanie nr 26 - odśnieżanie ładowarką teleskopową o mocy min. 75 kW dróg pow. w gminie Łasin i Rogóźno
Zadanie nr 27 - odśnieżanie ładowarką teleskopową o mocy min. 75 kW dróg pow. w gminie Gruta i Świecie n.Osą
Zadanie nr 28 – zwalczanie śliskości zimowej piaskarko-solarką ciągnioną o ładowności do 3 ton
Zadanie nr 29 - składowanie mieszanki piasku z solą w ilości do 2000 Mg w miejscowości Linowo wraz z załadunkiem mieszanki na piaskarki ładowarkami kołowymi o wysięgu h min. – 2,5 m w okresie od 1.11.2020 r. do 15.04.2021 r. w dyżurze całodobowym,

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 11:00


» Location

Ignacego Paderewskiego 233
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg
Ignacego Paderewskiego 233
Grudziądz 86-300
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in