Zakup i dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Warszawie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Zespołu Doradców Energetycznych WFOŚiGW w Warszawie, zwanych dalej „Artykułami”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1 SIWZ.
3. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Artykuły do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy ul. Ogrodowej 5/7 na własny koszt, własnym transportem wraz z rozładunkiem i wniesieniem we wskazane miejsce.
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w umowie stanowiącej załącznik nr 7 SIWZ.
5. Dostarczane Artykuły muszą być wysokiej jakości, pełnowartościowe, bez wad.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Ogrodowa 5/7
Warszawa 00-893
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Office accessories

» Buyer data

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Ogrodowa 5/7
Warszawa 00-893
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in