USŁUGA NAJMU URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH, SKANUJĄCYCH, KOPIUJĄCYCH ORAZ FAKSUJĄCYCH WRAZ Z OBSŁUGĄ SERWISOWĄ

» Notice description

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa najmu urządzeń drukujących, skanujących, kopiujących oraz faksujących wraz z obsługą serwisową i przeglądy, zgodnie z opisem i wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 do specyfikacji.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Oferty nie posiadające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
4. Pozostałe warunki zamówienia określa projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
WYMAGANY TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1. Najem urządzeń drukujących, skanujących, kopiujących oraz faksujących na okres od daty zawarcia umowy do dnia 16 grudnia 2023 roku:
a) Dostawa i uruchomienie (wraz z instalacją) dostarczonych urządzeń i oprogramowania oraz uruchomienie systemu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 28 dni od daty zawarcia umowy do siedziby Zamawiającego (Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o., os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków),
b) Przekazanie Zamawiającemu urządzeń przez Wykonawcę odbędzie się w obecności pracownika Zamawiającego na podstawie pisemnego protokołu odbioru potwierdzonego przez obydwie Strony.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.10.2020 | 09:00


» Location

os. Złotej Jesieni 1
Kraków 31-826
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Printing services

» Buyer data

Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
os. Złotej Jesieni 1
Kraków 31-826
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in