Benzyna

» Notice description

warunki płatności 60 dni od daty dostarczenia faktury, dostawa na koszt dostawcy, świadectwo jakości, karta charakterystyki, zgodnie z PN, gwarancja

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 08:10


» Location

TAURON Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno


» Category assortment

  • Finishes, paints, floors

» Buyer data

TAURON Wydobycie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in