Pompa hydrauliczna PZ2-K-25-P

» Notice description

Świadectwo jakości, atesty, okres gwarancji 12 miesięcy, forma płatności: 60 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury i realizować będzie płatności dla Wykonawcy będącego czynnym podatnikiem VAT, o ile wskazane na fakturze rachunki bankowe znajdują się na tzw. Białej Liście prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dostawa na koszt dostawcy, termin realizacji 14 dni od otrzymania zamówienia, towar wolny od wad prawnych. Aukcja elektroniczna odbędzie się około 30 minut po zakończeniu ofertowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 09:00


» Location

TAURON Wydobycie S.A.
ul. Grunwaldzka 37
43-600 Jaworzno


» Category assortment

  • Fittings

» Buyer data

TAURON Wydobycie S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in